Dálniční známka Česko - ceny, platnost, zpoplatněné dálnice

Dálnice jsou v Česku pro vozidla s hmotností do 3,5 t zpoplatněny prostřednictvím dálniční známky a to ve třech různých délkách platnosti: deset dní, měsíc a rok. Platný kupón musí mít pro jízdu po dálnici vozidla s nejméně čtyřmi koly, motocykly a tříkolky mají průjezd zdarma. Zpoplatněná je většina dálnic a rychlostních silnic, některé části v okolí velkých měst a nedostavěné silnice jsou ze zpoplatnění vyjmuty. Pro vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 t je určen mýtný systém s elektronickou jednotkou. Známku lze koupit na běžných prodejních místech jako benzínové pumpy, pobočky České Pošty a směnárny. Od roku 2021 se bude dálniční známka prodávat v elektronické podobě.

Ceny elektronických dálničních známek v ČR pro rok 2021

platnost / vozidlo
vozidla do 3,5 t
vozidla nad 3,5 t
desetidenní
310 Kč (eko 155 Kč)
(deset dní)
měsíční
440 Kč (eko 220 Kč)
(měsíc)
mýtné viz. mytocz.eu
roční
1500 Kč (eko 750 Kč)
(rok)

Elektronickou známku bude možné koupit přes internet, na obvyklých prodejních místech a v samoobslužných kioscích.

Informace k prodeji elektronických známek jsou k nahlédnutí na edalnice.cz.

Eko cena je určena pro vozidla s pohonem na zemní plyn a biometan.

Leták s přehledem informací je ke stažení na stránce edalnice.cz.

Výměna známky při změně poznávací značky nebo poškození kupónu

O výměnu dálniční známky lze požádat v případech ztráty nebo poškození některé ze dvou částí kupónu, chybně vyplněném kupónu, poškození čelního skla automobilu nebo výměně převozní či registrační značky vozidla. Vyplněnou žádost lze podat například na některých pobočkách České Pošty. Při podání žádosti je vybírán manipulační poplatek 70 Kč. Formulář pro žádost o výměnu a metodické pokyny naleznete na stránce sfdi.cz.

Osvobození od zpoplatnění pro vozidla s ekologickým pohonem a držitele ZTP

Pro vozidla s elektrickým nebo vodíkovým pohonem platí osvobození od platby dálničních poplatků a všechny komunikace mohou využívat bez známky. Pro vozidla s kombinovaným pohonem je stanoven limit pro emise CO2 na 50 g/km.

Osvobození dále platí pro vozidla přepravující některé těžce zdravotně postižené občany, vozidla vybavené zvláštním výstražným světlem, některá vozidla státní správy a pro některá vozidla využívané při pomoci občanům. Případy, ve kterých lze přes dálnice jet bez známky, jsou striktně vymezeny a před využitím pravidla je doporučuji prostudovat na sfdi.cz.

Elektronické mýtné pro vozidla s hmotností nad 3,5 t

Pro vozidla s největší povolenou hmotností přesahující 3,5 t je pro platbu za jízdu po dálnicích a silnicích 1. třídy určen elektronický systém Myto CZ. Cena mýtného se počítá za ujeté kilometry a odvíjí se od počtu náprav a euro třídy vozidla, pro autobusy je stanovena zvýhodněná sazba. Pravidlo pro osvobození od zpoplatnění platí v podobných případech jako pro vozidla s hmotností do 3,5 t. Mapu zpoplatněných komunikací, ceník mýtného a registraci do systému naleznete na mytocz.eu.

Mapa české dálniční sítě

x

Na mapě jsou zvýrazněny dálnice a rychlostní silnice, některé z nich mohou být pro vozidla do 3,5 t bez zpoplatnění.

Seznam a mapu zpoplatněných silnic naleznete na stránkách sfdi.cz.

aktualizováno 7.9.2020

Často kladené otázky k dálničním známkám pro ČR

1) Musí být vozidlo pro jízdu označené dálniční známkou?

Pro osobní automobil je v Česku dálniční známka vyžadována pro jízdu po většině dálnic a rychlostních silnic. Ze zpoplatněných dálnic jsou vyjmuty části některých obchvatů kolem měst a nedostavěné silniční tahy. Aktuální seznam a mapa zpoplatněných komunikací je k nahlédnutí na stránkách sfdi.cz.

2) Je dálniční známka vyžadována i pro motocykly?

Zpoplatnění dálnic prostřednictvím dálniční známky platí pro vozidla s největší povolenou hmotností do 3,5 t a nejméně čtyřmi koly. Pro motocykly a tříkolky je průjezd dálnic zdarma.

3) Jakou dálniční známku pro vozidlo s přívěsem?

Rozdělení do hmotnostních kategorií se provádí podle celkové hmotnosti vozidla uvedené v technickém průkazu. Při jízdě s přívěsem se hmotnost pro určení způsobu zpoplatnění nesčítá a pro vozidlo s hmotností do 3,5 t s přívěsem stačí jedna známka.

4) Je možné dálniční známku převést na jiné vozidlo?

Dálniční známka je určena pro použití pro jedno vozidlo, ke kterému je vázána přes registrační značku, a převést ji na jiné vozidlo není možné. Výměna kupónu je možná jen při změně poznávací značky, chybně vyplněné převozní nebo registrační značce na kupónu, ztrátě nebo poškození čelního skla vozidla nebo některé části kupónu. Formulář pro výměnu naleznete na sfdi.cz.

5) Jaká je platnost dálniční známky?

Kupóny jsou prodávány ve třech délkách platnosti a to 10 dní, měsíc a rok. Platnost desetidenního kupónu se počítá od začátku platnosti, které je ručně vyznačeno na dálniční známce. Měsíční kupón platí do číselně stejného dne jako začátek platnosti v následujícím měsíci, pokud den s daným číslem v kalendáři neexistuje, platí kupón do posledního dne v měsíci. Platnost roční známky je od 1. prosince předchozího roku do 31. ledna roku následujícího po roce uvedeném na kupónu.

6) Kde je možné dálniční známku koupit?

Dálniční známku lze koupit na většině běžných prodejních místech jako benzínové pumpy, pobočky České pošty, provozovny ABA a UAMK, ve směnárnách nebo prostřednictvím prodejce MTX.cz. Od roku 2021 bude nálepka nahrazena elektronickou dálniční známkou, kterou půjde koupit přes internet.

7) V jakých případech lze jet po dálnici bez platné známky?

Bez dálniční známky mohou jezdit vozidla, které jako pohon využívají elektrickou energii nebo vodík. Při jízdě s kombinovaným pohonem je stanoven limit pro emise CO2 50 g/km. Osvobození dále platí při přepravě některých těžce zdravotně postižených osob, pro některá vozidla státní správy a v několika dalších případech. Podrobnosti naleznete na sfdi.cz.

Další informace naleznete na sfdi.cz

Dálniční poplatky v Evropě

Info mapa

Ceny phm v Evropě

Dopravní situace