Dálniční známky a mýtné v Evropě

Přehled způsobů zpoplatnění dálnic a informací k výběru dálničních poplatků pro všechny evropské země, které jsou dostupné i na interaktivní mapě. Pro snadnější naplánování zahraniční cesty je možné využít přehled cen pohonných hmot v Evropě a mapy s přehledem dopravní situace.

Přehled zemí podle způsobu výběru mýtného

Pro výběr mýtného se využívá několik různých způsobů. Poplatky jsou vybírány prostřednictvím klasické nebo elektronické dálniční známky, případně v mýtných branách přímo na dálnici nebo v blízkosti zpoplatněných mostů nebo tunelů. Pro zpoplatnění komunikací pro vozidla do 3,5 t jsou v Evropě využívány následující způsoby zpoplatnění.

46 zemí na Tolls.eu:
12 s dálniční známkou, 16 s mýtným, 8 mýtné jen za mosty a tunely, 10 bez poplatků

Vývoj cen pohonných hmot v Evropě

Snadněji naplánovat zahraniční cestu můžete díky přehlednému vyobrazení cen benzínu, nafty a LPG pro členské země Evropské unie. Ceny pohonných hmot lze pro vybrané země odečítat z grafu s časovou osou, nebo z tabulky, ve které jsou zobrazeny každý týden aktualizované ceny pro celou Evropskou unii. Pro snadnější porovnání jsou ceny pro všechny země uvedeny v eurech i v místní měně.

Informace o dopravní situaci v Evropě

Náhled na aktuální dopravní situaci včetně její vyobrazení na třech různých mapách umožňuje přehled dopravní situace na Tolls.eu. Kromě vyobrazení dopravní situace pro celou Evropu a míst se zhoršenou průjezdností, je u map zobrazen přehled zdrojů pro získání dalších informací jako plánované uzavírky a rekonstrukce dálnic pro každou zemi zvlášť.

Dálniční poplatky v Evropě

Info mapa

Ceny phm v Evropě

Dopravní situace