Dálniční poplatky Severní Makedonie - informace o mýtném, zpoplatněné dálnice

Dálniční poplatky se v Severní Makedonii vybírají za průjezd dálnic A1 a A2 vedoucích od hlavního města Skopje do vzdálenějších částí země. Poplatky za průjezd dálnic se platí v mýtných branách a je možné je zaplatit hotovostí nebo platební kartou. Kategorie vozidel pro určení ceny mýtného se určují podle výšky vozidla nad první nápravou a počtu náprav, kategorie a ceny mýtného pro motocykly nejsou stanoveny.

Orientační ceny mýtného v Severní Makedonii

dálnice / vozidlo
vzdálenost
vozidla s 2 nápravami
a výškou nad přední nápravou do 1,3 m
vozidla s více než 2 nápravami
a výškou nad přední nápravou do 1,3 m
A1: Skopje - Gradsko
55 km
180 den
270 den
A1: Skopje - Kumanovo
16 km
100 den
140 den
A2: Skopje - Gostivar
50 km
70 den
100 den

Ceny mýtného pro ostatní kategorie vozidel a rozpis cen pro jednotlivé segmenty jsou k nahlédnutí na roads.org.mk.

Mapa dálniční sítě v Severní Makedonii

x

Na mapě jsou zakresleny dálnice s výběrem mýtného. Poloha mýtných bran je zakreslena na mapě toll plazas na roads.org.mk.

aktualizováno 25.2.2023

Často kladené otázky k dálničním poplatkům v Severní Makedonii

Které dálnice v Severní Makedonii jsou zpoplatněné?

Mýtné v Severní Makedonii se platí za části dálnic A1 a A2. Dálnice A1 vede od severní části země kolem hlavního města Skopje směrem na jih, dálnice A2 vede od Skopje směrem na západ. Dálnice s výběrem mýtného jsou zakresleny na mapě.

Jaké jsou možnosti platby mýtného?

Mýtné se platí v mýtných branách, kde je přijímána platba hotovostí a platebními kartami.

Jak zjistím cenovou kategorii vozidla?

Kategorie pro určení ceny mýtného se určují podle počtu náprav a výšky vozidla nad první nápravou, pro kterou je stanovena limitní hodnota 1,3 m. Osobní automobily patří do nejnižší cenové kategorie, pro motocykly nejsou ceny mýtného stanoveny.

Pro jaké vozidla platí možnost osvobození od platby mýtného?

Osvobození od platby mýtného mají možnost využít osoby s některými druhy zdravotního postižení, vozidla s policejním doprovodem, některé vozidla státní správy, vozidla Červeného Kříže, hasičů, pohřební vozidla a několik dalších uvedených v pravidlech. Přesné znění pravidel a adresa k podání žádosti o schválení jsou uvedeny na roads.org.mk.

Další informace naleznete na roads.org.mk

Dálniční poplatky v Evropě

Info mapa

Ceny phm v Evropě

Dopravní situace