Dálniční známka Slovensko - ceny, platnost, zpoplatněné dálnice

Platnou dálniční známku je pro vozidlo do 3,5 t na Slovensku povinné mít pro jízdu po dálnicích a rychlostních silnicích. Dálniční známky jsou prodávány v elektronické podobě s platností 10 dní, 30 dní, 365 dní a rok a lze je koupit online na eznamka.sk, přes mobilní aplikaci, v automatech na hraničních přechodech a na benzínových pumpách. Přívěsy kategorie O1 a O2, které jsou součást soupravy s celkovou hmotností nad 3,5 t, musí mít stejně jako první vozidlo soupravy platnou dálniční známku. Pro vozidla s maximální povolenou hmotností nad 3,5 t jsou, kromě dálnic a rychlostních silnic, zpoplatněny také silnice 1. - 3. třídy a pro platbu mýtného je pro ně určena elektronická palubní jednotka.

Ceny dálničních známek pro Slovensko pro rok 2024

platnost / vozidlo
vozidla do 3,5 t
přívěs O1, O2
(soupravy nad 3,5 t)
10 denní
€ 12
(deset dní)
€ 12
(deset dní)
30 denní
€ 17
(třicet dní)
€ 17
(třicet dní)
365 denní
€ 60
(365 dní)
€ 60
(365 dní)
roční
€ 60
(rok)
€ 60
(rok)

Dálniční známku lze koupit na eznamka.sk, přes mobilní aplikaci, v automatech na hraničních přechodech a na benzínových pumpách.

Známka pro přívěs je nutná pouze pokud celková hmotnost soupravy vozidla s přívěsem přesahuje 3,5 t.

Mýtná jednotka pro vozidla s hmotností nad 3,5 t

Platba mýtného za vozidla s maximální povolenou hmotností nad 3,5 t se provádí prostřednictvím palubní jednotky. Kilometrová sazba pro určení ceny mýtného se odvozuje od hmotnosti, počtu náprav a emisní třídy vozidla, pro autobusy je stanovena zvýhodněná sazba. Mezi zpoplatněné komunikace pro vozidla nad 3,5 t patří dálnice, rychlostní silnice a silnice 1. - 3. třídy. Pro vozidla nad 3,5 t platí pro některé dny omezení jízdy. Podrobnosti k mýtnému systému jsou k nahlédnutí na emyto.sk.

Mapa slovenské dálniční sítě

x

Na mapě jsou zvýrazněny dálnice a rychlostní silnice, některé z nich mohou být pro vozidla do 3,5 t bez výběru mýtného.

Seznam a mapu zpoplatněných silnic naleznete na ndsas.sk.

aktualizováno 27.2.2024

Často kladené otázky k dálničním známkám pro Slovensko

Musím mít pro cestu na Slovensko dálniční známku?

Na Slovensku je dálniční známka pro vozidla s maximální povolenou hmotností do 3,5 t nutná pro jízdu po většině dálnic a rychlostních silnic. Pro krátkou návštěvu Slovenska lze pro osobní automobil za € 10 koupit 10 denní dálniční známku.

Je dálniční známka nutná i pro motocykly?

Dálniční známka je určena pro dvoustopá motorová vozidla s hmotností do 3,5 t. S motocyklem lze tedy slovenské dálnice využívat zdarma bez nutnosti kupovat dálniční známku. Znění předpisů pro zpoplatněná vozidla je k nahlédnutí na eznamka.sk.

Jakou dálniční známku pro automobil s přívěsem?

Známku pro přívěs je nutné mít v případě, že celková hmotnost soupravy vozidla a přívěsu přesahuje 3,5 t. Pro přívěsy kategorie O1 (do 750 kg) a O2 (bržděný nad 750 kg) jsou v prodeji známky s cenou shodnou s cenou známek pro vozidla do 3,5 t.

Jaké jsou délky platnosti slovenských dálničních známek?

Dálniční známky jsou prodávány s platností 10 dní, 30 dní, 365 dní a rok. Roční známka platí od 1. ledna příslušného roku, do 31. ledna v roce následujícím po roku platnosti uvedeném na známce, tedy 13 měsíců. U dálničních známek s délkou platnosti uvedenou ve dnech lze první den platnosti zvolit při nákupu.

Jak zjistit, jestli má vozidlo platnou dálniční známku?

Slovenské dálniční známky jsou prodávány pouze jako elektronické a jejich platnost lze snadno ověřit podle evidenčního čísla vozidla. Formulář pro ověření platnosti elektronické známky naleznete na eznamka.sk.

Kde koupit slovenskou dálniční známku?

Elektronickou dálniční známku pro Slovensko je možné koupit přes internet na stránkách eznamka.sk, přes mobilní aplikaci z App Store nebo Google Play, v automatech na hraničních přechodech, na benzínových pumpách a u několika dalších prodejců. Seznam prodejních míst a samoobslužných automatů je k nahlédnutí na eznamka.sk.

Další informace naleznete na eznamka.sk

Dálniční poplatky v Evropě

Info mapa

Ceny phm v Evropě

Dopravní situace