Dálniční poplatky Polsko - informace o mýtném, zpoplatněné dálnice

Dálnice v Polsku jsou pro vozidla s hmotností do 3,5 t zpoplatněny prostřednictvím mýtného systému. Poplatky za využití dálnic se platí buď přímo v mýtných branách na dálnicích nebo s pomocí elektronické mýtné jednotky. Mezi zpoplatněné dálnice pro vozidla s hmotností do 3,5 t patří tři hlavní dálniční tahy A1, A2 a A4. Výběr mýtného v Polsku zajišťuje několik společností, mezi kterými je rozdíl v možnostech platby za osobní automobily s přívěsem a za vozidla s hmotností nad 3,5 t. Za vozidla s hmotností do 3,5 t lze kromě elektronické jednotky platit také v mýtných branách platební kartou, tankovací kartou nebo hotovostí.

Příklady cen mýtného za některé dálnice

dálnice / vozidlo
motocykly
osobní automobily
A1: Rusocin (Gdańsk) - Nowa Wieś (Toruń)
29,90 zł
29,90 zł
A2: Świecko (DE/PL) - Konin
84,00 zł
84,00 zł
A2: Konin - Stryków (Łódź)
5,00 zł
9,90 zł
A4: Mysłowice (Katowice) - Balice (Kraków)
12,00 zł
24,00 zł
A4: Bielany Wrocławskie (Wrocław) - Sośnica (Gliwice)
8,10 zł
16,20 zł

V tabulce jsou uvedeny ceny mýtného za celé zpoplatněné úseky. Další informace a odkazy na ceníky naleznete v části FAQ.

Mýtné pro osobní automobily s přívěsem a vozidla s hmotností nad 3,5 t

Pro vozidla s hmotností nad 3,5 t jsou zpoplatněné nejen dálnice, ale také většina rychlostních silnic. Výběr mýtného na rychlostních silnicích a některých dálnicích zajišťuje národní společnost ViaToll, výběr mýtného na ostatních částech dálnic zajišťují soukromé společnosti. Rozdíl mezi provozovateli jsou možnosti platby, tedy možnost zaplatit přímo v mýtné bráně, nebo nutnost pro platbu dálničních poplatků použít mýtnou jednotku.

Na silnicích, které patří do sítě mýtného systému ViaToll, je třeba s vozidlem s přívěsem s celkovou hmotností soupravy nad 3,5 t a s vozidly s hmotností nad 3,5 t platit pomocí elektronické mýtné jednotky. Na dálnicích, které spravují soukromé společnosti, lze s takovým vozidlem využít i manuální platby v mýtných branách. Na dálnicích, kde není výběr mýtného pod správou ViaToll, není možné platit prostřednictvím jejich jednotky. Další informace naleznete na ViaToll.pl a mapě s rozdělením podle výběru.

Mapa polské dálniční sítě

x

Na mapě jsou vyznačeny zpoplatněné dálnice pro vozidla s hmotností do 3,5 t.

aktualizováno 10.9.2020

Často kladené otázky k dálničním poplatkům v Polsku

1) Za jaké silniční komunikace se vybírají dálniční poplatky?

Pro motocykly a vozidla s hmotností do 3,5 t jsou v Polsku zpoplatněny dálnice A1, A2 a A4. Pro vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 t je kromě dálnic je mýtné vybíráno také za většinu rychlostních silnic. Mapu zpoplatněných dálnic naleznete na stránkách ViaToll.pl a to na mapách pro vozidla do 3,5 t a pro vozidla nad 3,5 t.

2) Kde lze dohledat podrobné informace ke zpoplatněným dálnicím?

Mapy, ceníky, rozdělení vozidel do kategorií a informace k možnostem použití mýtných jednotek naleznete na stránkách daných komunikací a to A1.com.pl (A1), ViaToll.pl (A2, A4 a rychlostní silnice), Autostrada-A2.pl (A2) a Autostrada-A4.com.pl (A4).

3) Jakým způsobem platit za dálnice v Polsku?

Dálniční poplatky jsou vybírány v podobě mýtného, které lze zaplatit v hotovosti, platební kartou nebo tankovací kartou přímo v mýtných branách. Pro pravidelné uživatele a na některých komunikacích pro vozidla nad 3,5 t je určena elektronická jednotka. Výběr mýtného v Polsku zajišťuje několik společností a systémy elektronických mýtných jednotek nejsou plně přenosné.

4) Je možné získat slevu na dálniční poplatky?

Pro pravidelné uživatele dálnic s výběrem mýtného je pro platbu určena elektronická mýtná jednotka, pro kterou je stanovena zvýhodněná cena mýtného. Palubní jednotky však nejsou plně přenosné pro platbu u všech provozovatelů mýtných bran. Informace o palubních mýtných jednotkách jsou k dispozici na stránkách jednotlivých mýtných systémů.

5) Do jaké cenové kategorie patří osobní automobil s přívěsem?

Rozdělení kategorií pro určení ceny mýtného je provedeno podle celkové maximální přípustné hmotnosti vozidla a v případě automobilu s přívěsem se tato hodnota bere jako součet maximálních přípustných hmotností vozidla a přívěsu. Na komunikacích s mýtným systémem ViaToll je třeba mít vozidlo s hmotností nad 3,5 t opatřeno mýtnou jednotkou. Na dálnicích, kde výběr mýtného zajišťují soukromé společnosti, lze za vozidla nad 3,5 t platit přímo v mýtných branách.

Další informace naleznete na gddkia.gov.pl

Dálniční poplatky v Evropě

Info mapa

Ceny phm v Evropě

Dopravní situace