Dálniční známka Maďarsko - ceny, platnost, zpoplatněné dálnice

Dálniční známky jsou v Maďarsku pro motocykly a vozidla do 3,5 t povinné na většině dálničních komunikací a jsou v prodeji s délkou platnosti 10 dní, měsíc a rok. Pro řidiče, kteří pravidelně využívají jen určitou část dálnic, je k dispozici roční známka s platností rozdělenou podle žup. Dálniční známky pro Maďarsko jsou prodávány pouze v elektronické podobě a lze je koupit přes internet na ematrica.nemzetiutdij.hu, přes mobilní aplikace smluvních prodejců i na běžných prodejních místech jako benzínové pumpy a prodejny v okolí hraničních přechodů. Pro vozidla s maximální povolenou hmotností nad 3,5 t je určena mýtná jednotka Hu-Go, pro autobusy je platba mýtného zjednodušená a stačí pro ně koupit e-známku.

Ceny dálničních známek pro Maďarsko pro rok 2024

platnost / vozidlo
motocykly
motocykly
osobní automobily do 7 osob
vozidla do 3,5 t pro více než 7 osob
nákladní automobily do 3,5 t
přívěs pro
nákladní vozidla do 3,5 t, autobusy
vozidla do 3,5 t pro více než 7 osob
10 denní
3200 Ft
(deset dní)
6400 Ft
(deset dní)
9310 Ft
(deset dní)
6400 Ft
(deset dní)
měsíční
5180 Ft
(měsíc)
10360 Ft
(měsíc)
14670 Ft
(měsíc)
10360 Ft
(měsíc)
roční
57260 Ft
(rok)
57260 Ft
(rok)
81280 Ft
(rok)
57260 Ft
(rok)
župní
(roční)
6660 Ft
(župní roční)
6660 Ft
(župní roční)
13330 Ft
(župní roční)
6660 Ft
(župní roční)

Online prodej e-známek pro Maďarsko na ematrica.nemzetiutdij.hu, ceny známek pro autobusy jsou k nahlédnutí na toll-charge.hu.

Mýtný systém Hu-Go pro vozidla s hmotností nad 3,5 t

Pro vozidla s maximální povolenou hmotností nad 3,5 t jsou zpoplatněny dálnice, rychlostní silnice a ostatní hlavní silniční komunikace. Platba mýtného za vozidla nad 3,5 t probíhá s pomocí palubní jednotky a mýtného systému Hu-Go. Sazba pro výpočet ceny mýtného se odvozuje od emisní třídy a počtu náprav vozidla. Pro autobusy je určena elektronická známka.

Mapa maďarské dálniční sítě

x

Na mapě jsou vyznačeny dálniční komunikace, ze kterých je pro vozidla do 3,5 t většina zpoplatněná.

Mapa zpoplatněných dálnic včetně zakreslených výjimek je k nahlédnutí na toll-charge.hu.

aktualizováno 27.2.2024

Často kladené otázky k dálničním známkám pro Maďarsko

Na jakých silnicích je v Maďarsku povinná dálniční známka?

Pro motocykly, vozidla do 3,5 t a autobusy je v Maďarsku dálniční známka povinná pro téměř celou dálniční síť, některé nenavazující dálnice a části okruhu kolem Budapešti jsou ze zpoplatnění vyjmuty. Pro vozidla s hmotností nad 3,5 t jsou zpoplatněny dálnice, rychlostní silnice a hlavní tahy silnic nižších tříd a platba mýtného probíhá prostřednictvím mýtné jednotky a systému Hu-Go. Mapy zpoplatněných komunikací pro obě kategorie vozidel jsou k nahlédnutí na toll-charge.hu.

Jaké jsou délky platnosti dálničních známek?

Dálniční známky jsou v prodeji s platností 10 dní, měsíc a rok. 10 denní známka platí po dobu 10 kalendářních dní. Měsíční známka do stejného kalendářního dne jako začátek platnosti v následujícím měsíci, pokud takový den neexistuje tak do posledního dne měsíce. Roční známka platí od prvního dne v roce do 31. ledna v roce následujícím, tedy 13 měsíců. Pro některé oblasti je v nabídce také roční známky s platnosti jen pro vybranou župu. Ceny a platnosti jsou k nahlédnutí na toll-charge.hu.

Kde lze koupit dálniční známku pro Maďarsko?

Dálniční známky pro Maďarsko jsou prodávány v elektronické podobě a lze je koupit přes internet na stránkách ematrica.nemzetiutdij.hu, přes mobilní aplikaci některého ze smluvních prodejců a na obvyklých prodejních místech.

Jakou dálniční známku pro automobil s přívěsem?

Pro přívěs je v Maďarsku dálniční známka povinná pouze pokud je tažen vozidlem do 3,5 t určeným pro převoz nákladů, vozidlem do 3,5 t určeným pro více než 7 osob a pro autobusy. Pro jízdu po dálnici se soupravu osobního automobilu s přívěsem stačí jedna dálniční známka určená pro osobní automobil.

Je možné e-známku převést na jiné vozidlo?

Požádat o výměnu elektronické dálniční známky je možné při převodu vozidla na jinou osobu, změně registrační značky, odcizení nebo znepojízdnění vozidla a při chybně zadaných údajích při objednávce. Žádost o výměnu e-známky nebo o vrácení části její ceny se provádí zasláním požadovaných dokumentů a zaplacením poplatku 1 470 HUF.

Dálniční poplatky v Evropě

Info mapa

Ceny phm v Evropě

Dopravní situace