Dálniční známka Lotyšsko - informace o e-vinětách, délky platnosti

Dálniční známka je povinná pro vozidla s celkovou hmotností od 3001 kg a je vyžadována pro jízdu na dálnicích a některých rychlostních silnicích. Poplatky se platí prostřednictvím elektronické viněty, kterou je možné koupit přes internet, na pokladnách RTSD a na benzínových pumpách. e-Viněty jsou v prodeji s denní, týdenní, měsíční a roční platností. Na prodejních místech je k ceně viněty účtovány poplatek, který se může u každého prodejce lišit.

Ceny e-vinět pro Lotyšsko pro rok 2023

platnost / vozidlo
vozidla s celkovou hmotností od 3001 kg do 3500 kg
vozidla nad 3,5 t
denní
€ 6
(1 den)
týdenní
€ 14
(7 dní)
cena pro vozidla nad 3,5 t podle Euro třídy, viz. lvvignette.eu
měsíční
€ 28
(měsíc)
roční
€ 300
(rok)

Nákup eViněty online na lvvignette.eu a na pokladnách RTSD nebo benzínových pumpách.

Mapa lotyšské dálniční sítě

x

Na mapě je zvýrazněna dálniční síť, která je téměř shodná s mapou zpoplatněných silnic.

Přehled zpoplatněných silnic a distribučních míst je uveden na mapě na maps.google.com.

aktualizováno 11.1.2023

Často kladené otázky k dálničním poplatkům v Lotyšsku

Jakým způsobem jsou zpoplatněny silnice v Lotyšsku?

Poplatky za dálnice se vybírají poplatkem s platností jeden den, týden, měsíc a rok. Povinnost mít platnou vinětu platí pro všechny vozidla s celkovou hmotností 3001 kg a více, které využívají dálnice a některé rychlostní silnice.

Kde je možné e-Vinětu koupit?

Zaplatit poplatek za využití dálnice lze nejsnadněji s předstihem přes stránky lvvignette.eu, na pokladnách Road Traffic Safety Directorate (RTSD) a benzínových pumpách. Při nákupu viněty na pokladně nebo benzínové pumpě je účtován manipulační poplatek, jehož výše se může u každého prodejce lišit. Pro pokladny RTSD je výše manipulačního poplatku stanovena na € 1,20. Přehled prodejních míst je uveden na maps.google.com.

Jak jsou rozděleny cenové kategorie vozidel?

Povinnost mít na dálnicích pro vozidlo zaplacen poplatek platí pro všechny vozidla s celkovou hmotností 3001 kg a více. Nejnižší cenová kategorie je určena pro všechny vozidla s celkovou hmotností od 3001 kg do 3500 kg. Další kategorie jsou určeny pro vozidla od 3,5 t do 12 t a pro vozidla nad 12 t. Cenové kategorie pro vozidla nad 3,5 t se dále dělí podle emisní třídy a to Euro IV a více, Euro III a Euro 0, I, II, u vozidel nad 12 t může cenu viněty ovlivnit také počet náprav.

V jakých případech je možné získat osvobození od platby silničních poplatků?

Viněta není povinná pro průjezd křižovatek se zpoplatněnými silnicemi, na silnicích ve městech, pro vozidla spadající pod některá ministerstva, pro vozidla obraných a ozbrojených sil, policie a v letním období také pro řidiče vozidel spadající do programu pro podporu venkova. Přesné znění výjimek je k uveden na lvvignette.eu.

Dálniční poplatky v Evropě

Info mapa

Ceny phm v Evropě

Dopravní situace